Prostitution

Så har det gått sedan sexköpslagen började gälla: ”I grund och botten har vi ett stort problem”

Publicerad 23 januari 2018

UPPDRAG GRANSKNING · För 19 år sedan infördes en lag mot sexköp i Sverige. Fängelse i upp till ett år finns med på straffskalan för att ha köpt sex av en vuxen person, men i verkligheten har det nästan aldrig utdömts.

Sedan 1999 har det varit förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige, straffet för att göra det är antingen böter eller fängelse i upp till ett år.

När det gäller sexköp av barn är fallen med fängelsestraff några fler. Men de utdöms nästan aldrig när någon köpt sex av en vuxen. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, finns tre sådana domar – mellan 1999, då lagen kom, och 2016.

Men inte heller i de fallen är det säkert att det varit själva sexköpet som gett fängelse, eftersom andra brott i samma dom kan ligga till grund för straffet.

– I grund och botten har vi ett stort problem i att alldeles för många män köper sexuella tjänster varje år i Sverige. Vi pratar tusentals, säger Simon Häggström, polis och specialist vid Nationella operativa avdelningens människohandelsgrupp.

webb: http://www.vividus.se
kontakt:

Prostitution i Bangkok – några tips att tänka på som besökare

Prostitution i Bangkok är något som man som besökare i staden möter och tvingas förhålla sig till. Ämnet är komplicerat och som turist kan det vara bra att informera sig innan resan för att förstå vad det handlar om.

Prostitution i Bangkok

Trots att prostitution är förbjudet i Thailand är det relativt socialt accepterat och oerhört utbrett.

Dock utgör den synliga prostitutionen endast några få procent, den övervägande delen av sexhandeln är det thailändarna själva som står för.

Prostitutionen kan finnas överallt: på gatan, frisörsalonger, massageställen, hotell, restauranger och nattklubbar, men tydligast sker den på go go-barer och så kallade tjejbarer.

Prostitution i Bangkok
– tre olika red light district

Sexhandeln förekommer över mer eller mindre hela Bangkok men framförallt är den koncentrerad kring tre red light districts: Nana plaza och Soi Cowboy i Sukhumvit och Patpong i Silom.

Det finns inte bara en anledning till varför Bangkok, och Thailand, har en sådan utbredd prostitution. Många faktorer spelar in, som exempelvis historiska och kulturella orsaker samt det låga prisläget för turister.

Myndigheternas val att ha överseende med sexhandeln kan delvis bero på att prostitutionen inte utgör något enormt kriminellt problem.

Socioekonomiska faktorer

Till skillnad mot västvärlden är hallickar ovanliga och andelen missbrukare bland de prostituerade är låg. För många är prostitution ett ”extraknäck” för att exempelvis finansiera studier.

Som med all prostitution är socioekonomiska faktorer bidragande. Många av Bangkoks sexarbetare kommer från landets fattiga norra delar och prostituerar sig för att kunna skicka hem pengar till familjen.

Bland många prostituerade finns även en förhoppning att kunna gifta sig med en västerlänning, som de tycker är mer pålitliga, ordningsamma och jämställda än de thailändska männen.

Så undviker du prostitution i Bangkok

Som Bangkokbesökare är det svårt att helt undvika gatuprostitution eller tjejbarer, men håller man sig borta från Nana plaza, Patpong och Soi Cowboy kan man hålla sig rätt förskonad. Använd ditt sunda förnuft och undvik skumma platser och personer.

Som turist är det lätt att bli cynisk och tycka sig se prostituerade överallt, men så är faktiskt inte fallet. Försök att vara realist utan att bli fördomsfull.

Därför ska du undvika sexhandeln

För det första är det olagligt att köpa sex i Thailand. För det andra är det moraliskt förkastligt att utnyttja utsatta människor.

Vid sidan om dessa argument finns flera andra skäl att undvika prostitution, exempelvis att det är vanligt att drabbas av både könssjukdomar och stölder på hotellrummet.

På go go-barerna kan man råka ut för rejält saltade notor och utsättas för både utpressning och andra hotfulla situationer.

Ett fruktans­värt brott mot barns rättig­heter

Sexuell exploa­tering av barn är ett fruktans­värt brott mot barns rättig­heter. Ändå är det en verk­lig­het som många barn be­finner sig i. Exploateringen omfattar sexuella övergrepp, trakasserier och våldtäkt, samt utnyttjande i form av porno­grafi, prosti­tution och till­fälliga barn­äkten­skap. Det händer över hela världen; i privata hem, vid institutioner, skolor, arbets­platser och på turist­orter.

Foto: UNICEF/Versiani

Det är svårt att få fram statistik på hur många barn som utnyttjats. Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar under arton år har blivit tvingade till sexuellt umgänge och andra typer av sexuella övergrepp som involverar fysisk kontakt. Ytterligare miljontals barn har exploaterats genom prostitution och pornografi.

Barn kan utnyttjas på många olika sätt och i många olika situationer. Nedan beskrivs några av de vanligaste formerna av sexuell exploatering:

Barnprostitution

Barnprostitution sker när ett barn utnyttjas i sexuella handlingar i utbyte mot någon form av ersättning. Barnet kan prostituera sig på eget initiativ för att tjäna pengar, eller exploateras av någon som tvingar henne eller honom att utföra sexuella tjänster mot betalning.

En annan typ av barnprostitution är då barn lever i ett förhållande med en äldre person som utnyttjar henne eller honom sexuellt i utbyte mot mat, kläder, saker, utbildning och beskydd. På så vis blir barnet beroende av den vuxne och övergreppen kan fortgå i det tysta. Barn som blir sexuellt utnyttjade kan också mutas av vuxna auktoriteter i sin omgivning, till exempel föräldrar, lärare eller präster, som erbjuder gåvor för att barnen i gengäld inte ska berätta om de kränkningar de utsatts för.

Barn som utnyttjas i prostitution behandlas dock inte alltid som offer för förövare. I vissa länder, där det är förbjudet att sälja sex, ges de istället skulden och ses som kriminella. Detta gör att många sexuellt utnyttjade barn världen över straffas, istället för att få den hjälp och det stöd som de behöver.

Den unga kvinnan på bilden kommer från Bangladesh. När hon var 14 såldes hon till en bordell i Sonagachi, Indien, där hon smittades med hiv. Nu lever hon i ett skyddat boende där hon får mediciner och har gått kurser i sömnad och brodyr. Foto: UNICEF/Noorani
Flickorna på det här skyddsboendet i Noord, på ön Aruba, har utsatts för sexuella övergrepp eller annan misshandel. UNICEF/Roger LeMoyne

Människohandel

Barn som faller offer för människohandlare behandlas som varor vilka kan säljas, köpas och utnyttjas för att de som står bakom ska kunna tjäna pengar. Både flickor och pojkar utnyttjas för sexuella ändamål. Många fråntas sina pass, hålls inlåsta eller saknar på andra sätt kontakt med det omgivande samhället. Kanske för att de inte kan språket eller helt enkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka sig ut.

Sexturism

Sexturism är en mer eller mindre organiserad form av sexuell exploatering där barn köps som varor av resenärer på besök i landet där barnet befinner sig. Pedofilerna och sexturisterna kommer oftast från ett rikare land till ett fattigt, men kan även vara inhemska turister. Gynnsamma växlingsvalutor, billiga flygbiljetter, anonymiteten förövaren erbjuds i destinationsländerna och dålig rättssäkerhet har underlättat sexturismen.

Dokumenterade sexuella övergrepp 

Barnpornografi innebär att övergrepp på barn, eller barn i sexuellt utmanande poser, dokumenteras på bild eller film. Produktion och handel sker både informellt och i organiserade nätverk, men ingen vet exakt hur mycket dokumenterade övergrepp som finns tillgängligt på internet. När bilderna och filmerna med övergreppen väl finns på internet sprids de ofta snabbt till pedofiler och porrkonsumenter över hela världen och är omöjliga att dra tillbaka. På så vis upprepas övergreppet gång på gång.

Tillfälliga äktenskap eller tvångsäktenskap

En del av den kommersiella sexuella exploateringen av barn som man sällan talar om är så kallade tillfälliga tvångsäktenskap. Dessa förekommer främst i de delar av världen där sexuellt umgänge inte accepteras utanför äktenskapet.

De tillfälliga äktenskapen, som även kallas nöjesäktenskap, varar sällan längre än några månader, veckor eller till och med timmar. Och de unga flickor som säljs som fruar till rika äldre män står ofta helt utan äktenskapliga rättigheter när mannen beslutar sig för att äktenskapet är över. Flickorna blir ofta utsatta för stigmatisering och isolering efter att ha blivit övergivna av sin make. Det är vanligt att också familjer tar avstånd från sina döttrar, trots att det var de som tog beslutet att sälja flickorna.

http://www.ChildFriend.se

http://www.barininod.com