Bli Fadder

Bli fadder för att hjälpa barn som behöver eran hjälp! Det behöver inte vara flera hundra i månaden, en hundring gör skillnad.

 

Om att vara fadder:

Du hjälper ett barn varje månad med en summa. Det kan vara att den kan gå i skola eller får kläder m.m.

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan Sverige har samma åldersgräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, och det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där barnen bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som kan innebära att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plan Sveriges verksamhetsområde.

En annan – väldigt positiv – anledning är att Plan bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projektet är uppnått och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i ett område.

Hur avslutar jag mitt fadderskap?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder. Ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat. Om du har några frågor eller vill avsluta ditt fadderskap kan du kontakta Givarservice via mejl till fadder@plansverige.org eller på telefon 08–58 77 55 00. Våra öppettider är måndag-torsdag 9-20, fredag 9-16, lunchstängt 12-13.

Vad är fadder- och fadderbarnsnummer?

Du som är fadder och ditt fadderbarn har fått varsitt nummer av Plan. Dessa kallas fadder- respektive fadderbarnsnummer. När du får brev från ditt fadderbarn står det ofta SP (sponsor) och SC (sponsored child) framför numren. Faddernummer är alltså detsamma som SP-nummer och fadderbarnsnummer är detsamma som SC-nummer. Kom ihåg att använda dessa nummer när du kontaktar oss eller skickar brev till ditt fadderbarn.

Kolla länkarna:

Kolla vår vision. Tryck här.

Kolla vilka som jobbar med vividus.se. Tryck här.